Auto-consum

Genera la teva pròpia energia fotovoltaica a Castelldefels

És verd, és neta, és infinita, i a més, gratis, què més vols!

L’ajuntament de Castelldefels t’ajuda amb bonificacions en l’IBI (Impost de Béns i Immobles), amb fins a un 50% durant 5 anys.

Ara pots ser energèticament independent amb plaques solars fotovoltaiques a Castelldefels, les coses han canviat i la llei finalment s’ha adaptat a les nostres necessitats.  [RD 244/2019 de 5 d’abril].

L’autoconsum a Castelldefels és una decisió intel·ligent i molt rendible.

  • Mòduls solars fotovoltaics
  • Inversor
  • Comptador
  • Energies Renovables
  • Xarxa elèctrica
  • Sistema de monitoratge

ENERGIA VERDA

T'expliquem com
funciona

1. Anàlisi prèvia

A la primera visita tècnica, revisarem les condicions de la instal·lació de Castelldefels. Et demanarem algunes dades per poder realitzar el projecte integral d'eficiència energètica i autoconsum, per a la instal·lació futura.

3. Canvi companyia

Et facilitarem el canvi de companyia subministradora a una acreditada d'energia verda sempre que ho desitges.

5. Tramitació administrativa

Ens encarregarem de tota la burocràcia per a permisos i legalització de la instal·lació solar a Castelldefels.

2. Estudi energètic

Et presentarem l'informe d'eficiència energètica al costat de la nostra proposta d'autoconsum, en la qual t'explicarem clarament la memòria tècnica de la instal·lació i les dades econòmiques del consum actual i l'estalvi futur, sense cap cost, per a tu.

4. Finançament

T'oferirem la nostra fórmula flexible d'inversió, oferint-te finançament a la teva mida.

6. Posada en marxa i seguiment

Anem a completar la instal · lació i posada en marxa de Castelldefels. I ens seguiment del sistema de seguiment.

1. Análisis previo

En la primera visita técnica, revisaremos las condiciones de la instalación de Castelldefels. Te pediremos algunos datos para poder realizar el proyecto integral de eficiencia energética y autoconsumo, para la futura instalación.

2. Estudio energético

Te presentaremos el informe de eficiencia energética junto a nuestra propuesta de autoconsumo, en la que te explicaremos claramente la memoria técnica de la instalación y los datos económicos del consumo actual y el ahorro futuro, sin coste alguno, para ti.

3. Cambio compañía

Te facilitaremos el cambio de compañía suministradora a una acreditada de energía verde siempre que lo desees.

4. Financiación

Te ofreceremos nuestra fórmula flexible de inversión, ofreciéndote financiación a tu medida.

5. Tramitación administrativa

Nos encargaremos de toda la burocracia para permisos y legalización de la instalación solar en Castelldefels.

6. Puesta en marcha y seguimiento

Realizaremos la instalación y puesta en marcha. Y monitorizamos el sistema para realizar el seguimiento.

Fases de la instal·lació

Entre 24h-72h

Un enginyer i un tècnic a visitar la seva casa en Castelldefels per revisar l’estat de la instal·lació.

Entre 3 i 5 dies

Ens ocupem de la paperassa i organitzar la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a Castelldefels.

En 1 mes

El seu consum a Castelldefels serà una realitat i podeu gaudir de la seva energia renovable.

Aposta per l'energia solar a Castelldefels

Ja que serà la inversió en la teva casa en Castelldefels, que guanyaran en comoditat, podrà augmentar el valor de la seva casa i, sobretot, perquè vostè tindrà cura de l’entorn.

Us presentem l’equivalència de la quantitat d’energia neta, que generarà un habitatge tipus (*), per a 25 anys.

Ajudaràs al medi ambient deixant de contaminar 25.000kg CO2.

Haureu de desfer-se de 5 vehicles a la carretera.

Equivaldrà a conduir 70.000 KM menys.

Plantaràs 50 arbres.

(*) Habitatge amb consum anual de 3.500 kWh.

Gràcies per cuidar del nostre planeta!

Estalvia fins a un 60% en la teva factura de llum a Castelldefels!

T’explicarem els avantatges de l’energia renovable i l’estalvi que tindràs amb un estudi personalitzat del teu perfil de consum energètic i com fer-lo més eficient amb plaques solars casa Castelldefels.